Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Aktivity

Inovácie do strojárskeho priemyslu prináša projekt OpenMaker

Medzinárodný projekt OpenMaker predstavuje pre slovenský strojársky priemysel jedinečnú príležitosť. Cieľom projektu je spájať výrobné firmy a inovátorov. Výrobným firmám často chýba čas, peniaze a možnosti pre inovácie. Naopak, inovátori (dizajnéri, konzultanti či inovatívne výrobné firmy) ponúkajú dobré nápady a kreatívne riešenia, no častokrát ich nemajú kde aplikovať.Využite benefity projektu a získajte kontakty aj v zahraničí

Čítaj viac ...

Slovenská kooperačná burza Bratislava“, 19. septembra 2017 a „Slovenská kooperačná burza Košice“, 30. októbra 2017.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje dve medzinárodné podujatia zo série SARIO Business Link – „Slovenská kooperačná burza Bratislava“, 19. septembra 2017 a „Slovenská kooperačná burza Košice“, 30. októbra 2017.


Slovenská kooperačná burza je najväčším medzinárodným podujatím, ktoré agentúra SARIO už tradične pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR organizuje od roku 2007. Od svojho vzniku umožnila spojiť obchodný a výrobný potenciál viac ako 1 500 firmám z 35 krajín, najmä v kľúčových sektoroch – strojárstvo, energetika informačné a telekomunikačné technológie, automobilový priemysel a naň nadväzujúce sektory.Slovenská kooperačná burza ponúka podnikateľským subjektom možnosť bilaterálnych rokovaní pripravených na mieru (podľa individuálneho plánu v jeden deň a na jednom mieste), ale aj možnosť získať nové kontakty, obchodné a investičné príležitosti. Zároveň ponúka sprievodný odborný program reflektujúci aktuálne potreby podnikateľskej sféry a trendy v priemysle, praktické rady a informácie o aktuálnych témach.

Podrobnejšie informácie o podujatí sú publikované na webovej stránke SARIO.


Čítaj viac ...

WORKSHOP „Vysielanie zamestnancov a cezhraničné zamestnávanie“

"

Čítaj viac ...

Seminár „Ako predchádzať štrajku v čase štiepenia odborov“

"Ako predchádzať štrajku v čase štiepenia odborov"
Záznam zo seminára, 13. júla 2017 v Banskej Bystrici

Seminár, ktorého sa zúčastnili zástupcovia podnikov združených v ZSP SR a ZAP SR, viedol člen Rady seniorov a bývalý hlavný vyjednávač ZSP SR a predseda Komisie práce, sociálnych vecí a BOZP APZ Ing. Juraj Borgula v spolupráci s hlavným vyjednávačom ZSP SR Ing. R. Hamerlikom a právnikom APZ J. Baričičom.

Čítaj viac ...

Valné zhromaždenie Asociácie priemyselných zväzov 14.6.2017

14. júna 2017 sa v priestoroch hotela Sorea Regia v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie Asociácie priemyselných zväzov.

Čítaj viac ...

Zhrnutie aktivít v rámci 24. MSV v Nitre

ZSP SR mal samostatný stánok v pavilóne M4 a jeden deň ho využila na prezentáciu členská firma Atos IT Solutions and Services.

Dňa 23.5.2017 sa konalo od 11:00 hod. stretnutie Predstavenstva Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Predmetom rokovania bola príprava Valného zhromaždenia Zväzu a viceprezident Ing. Juraj Borgula ukončil svoje pôsobenie v orgánoch Zväzu.

Čítaj viac ...

Súťaž o "Strojársky výrobok roka 2016"

V rámci vyhlásenej súťaže o „Strojársky výrobok roka 2016“ ZSP SR ocení aj v tomto roku najlepšie výrobky medailou a diplomom.

Čítaj viac ...

24. Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre

24. Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre sa koná v dňoch 23.-26.5.2017 na výstavisku Agrokomplex Nitra.

Čítaj viac ...