Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Aktivity

Súťaž o "Strojársky výrobok roka 2018"

V rámci vyhlásenej súťaže o „Strojársky výrobok roka 2018“ ZSP SR ocení aj v tomto roku najlepšie výrobky medailou a diplomom.

Čítaj viac ...

SMART INNOVATION FORUM v Nitre

Magazín Revue priemyslu a Zväz strojárskeho priemyslu SR v spolupráci s Asociáciou priemyselných zväzov Vás pozývajú na pilotné podujatie manažérskeho vzdelávacieho cyklu SMART INNOVATION FORUM. Uskutoční sa pod záštitou prezidenta ZSP SR a APZ Alexeja Beljajeva.
Témou podujatia sú inovácie ako súčasť stratégie podniku – základ manažérskej stratégie, ktorá dokáže vytvoriť predpoklady pre zaradenie výskumu, vývoja a inovácií medzi konkurenčné výhody podniku s využitím digitálnych nástrojov.
Kedy: 21. mája o 10.00 h
Kde: v pavilóne K výstaviska Agrokomplex v Nitre
Vzdelávací program je zameraný na top manažérov a odborníkov z priemyslu v oblastiach Smart Industry, inovácie a riadenie priemyselných firiem, rozvoj ľudí a business development, ako aj technologické firmy, vzdelávacie, vedecké a výskumné inštitúcie s potenciálom spolupráce s priemyslom.

Čítaj viac ...

Zamestnávateľské organizácie sa spojili pre budúcnosť vedy, výskumu a inovácií

Vážení členovia Zväzu strojárskeho priemyslu SR,možno ste už zachytili informáciu, že zamestnávateľské organizácie na Slovensku sa spojili a podpísali sa pod Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja Výskumu-vývoja-inovácií v Slovenskej republike. Stanovisko spolu odovzdali 21. 3. 2019 Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Vzniklo z neho uznesenie Rady.

Stanovisko podporili: Asociácia priemyselných zväzov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Francúzsko-slovenská obchodná komora, IT Asociácia Slovenska, Klub 500, Republiková únia zamestnávateľov a Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií

Obsah spoločnej iniciatívy predstavitelia zamestnávateľov prezentovali verejnosti na tlačovej konferencii 26. 3. 2019 v Bratislave v hoteli Park Inn.Čítaj viac ...

Trenčiansky robotický deň 2019

Propagačný poster TRD 2019

Čítaj viac ...

Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov, II. ročník

Stránka podujatia

Čítaj viac ...

kooperačný portál SPOLUPRACUJ.ME

Kooperačný portál spolupracuj.me je vytvorený tak, aby ste rýchlo a efektívne našli partnera,
ktorý bude prínosom pre ďalší rast vašej firmy.

Profitujte s nami, či už hľadáte nového obchodného partnera alebo univerzitu, ktorá má riešenie pre váš problém.


kooperačný portál SPOLUPRACUJ.ME

Čítaj viac ...

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje dňa 13. novembra 2018 medzinárodné kooperačné podujatie, najväčšie zo série SARIO Business Link – „Slovenskú kooperačnú burzu Bratislava 2018“ v Bratislave, zaradené do oficiálneho programu predsedníctva SR vo Vyšehradskej štvorke.

Čítaj viac ...

60. medzinárodný strojársky veľtrh v Brne

Vážení členovia,


tohtoročný Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne (1.-5. októbra 2018) je venovaný oslavám 100. výročia vzniku prvej Československej republiky, pričom partnerská krajina veľtrhu je práve Slovenská republika. Zväz priemyslu a dopravy ČR v tomto roku taktiež oslavuje 100 rokov od založenia prvého zväzu priemyselníkov v Čechách a pripomína si aj veľké výročie od vzniku Československej republiky.

Čítaj viac ...