Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Aktivity

Súťaž o "Strojársky výrobok roka 2017"

V rámci vyhlásenej súťaže o „Strojársky výrobok roka 2017“ ZSP SR ocení aj v tomto roku najlepšie výrobky medailou a diplomom.

Čítaj viac ...

Slovenská kooperačná burza Nitra 2018

Čítaj viac ...

AKO SI ZABEZPEČIŤ DOSTATOK KVALIFIKOVANEJ PRACOVNEJ SILY EŠTE TENTO ROK?

Priemyselné podniky na Slovensku dlhodobo trápi nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Na workshope našich troch zväzov /Zväzu automobilového priemyslu SR, Zväzu elektrotechnického priemyslu SR a Zväzu strojárskeho priemyslu SR/ odborníci odprezentovali zástupcom členských firiem z celého Slovenska dostupné možnosti na získanie kvalifikovaných pracovníkov.

Čítaj viac ...

Automatizácia procesov v obrábaní

Konferencia o automatizácii procesov v obrábaní má ambíciu poskytnúť zúčastneným zástupcom výrobnych podnikov nové impulzy na zefektívnenie vlastnej výroby. O najnovšie informácie, poznatky a skúsenosti z reálnej

Čítaj viac ...

Ochrana duševného vlastníctva - BRATISLAVA 6.3.2018 10:00hod. + FOTOGALÉRIA z podujatia v Trenčíne

Zväz strojárskeho priemyslu SR spolu so Strojníckou fakultou STU v Bratislave Vás pozývajú dňa 6. marca 2018 od 10:00hod. na workshop pod názvom:


Systém ochrany duševného vlastníctva a prediagnostika v praxi podnikov

Čítaj viac ...

NOVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA MEDZI ZSP SR A OZ KOVO NA ROKY 2018-19

Dňa 6.2.2018 podpísal prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR Ing. Alexej Beljajev a predseda Odborového zväzu Kovo PhDr. Emil Machyna

Čítaj viac ...

Ochrana duševného vlastníctva - TRENČÍN 27.2.2018 13:00hod.

Zväz strojárskeho priemyslu SR spolu s Trenčianskou Univerzitou Alexandra Dubčeka Vás pozývajú dňa 27. fenruára 2018 od 13:00hod. na workshop pod názvom:

Systém ochrany duševného vlastníctva a prediagnostika v praxi podnikov

Čítaj viac ...

Inovácie do strojárskeho priemyslu prináša projekt OpenMaker

Medzinárodný projekt OpenMaker predstavuje pre slovenský strojársky priemysel jedinečnú príležitosť. Cieľom projektu je spájať výrobné firmy a inovátorov. Výrobným firmám často chýba čas, peniaze a možnosti pre inovácie. Naopak, inovátori (dizajnéri, konzultanti či inovatívne výrobné firmy) ponúkajú dobré nápady a kreatívne riešenia, no častokrát ich nemajú kde aplikovať.Využite benefity projektu a získajte kontakty aj v zahraničí

Čítaj viac ...