Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Aktivity

„...Aby každý absolvent mal uplatnenie...“

Vážená pani/vážený pán,


dovoľujeme si dať do Vašej pozornosti VII. ročník konferencie k transformácii odborného vzdelávania a prípravy, ktorý organizuje Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, ktorej členom je aj Asociácia priemyselných zväzov.


Čítaj viac ...

Zber údajov od zamestnávateľov - Prognózy

Čítaj viac ...

Workshop Ayming na tému superodpočet 2019 - 2020

Iba pred pár dňami schválil parlament navýšenie superodpočtu v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach až do výšky 200 %. Čo to znamená pre slovenské firmy?

Čítaj viac ...

CEE Automotive Supply Chain 2019

Čítaj viac ...

Portál INOVUJME.SK

Čítaj viac ...

Súťaž o "Strojársky výrobok roka 2018"

V rámci vyhlásenej súťaže o „Strojársky výrobok roka 2018“ ZSP SR ocení aj v tomto roku najlepšie výrobky medailou a diplomom.

Čítaj viac ...

SMART INNOVATION FORUM v Nitre

Magazín Revue priemyslu a Zväz strojárskeho priemyslu SR v spolupráci s Asociáciou priemyselných zväzov Vás pozývajú na pilotné podujatie manažérskeho vzdelávacieho cyklu SMART INNOVATION FORUM. Uskutoční sa pod záštitou prezidenta ZSP SR a APZ Alexeja Beljajeva.
Témou podujatia sú inovácie ako súčasť stratégie podniku – základ manažérskej stratégie, ktorá dokáže vytvoriť predpoklady pre zaradenie výskumu, vývoja a inovácií medzi konkurenčné výhody podniku s využitím digitálnych nástrojov.
Kedy: 21. mája o 10.00 h
Kde: v pavilóne K výstaviska Agrokomplex v Nitre
Vzdelávací program je zameraný na top manažérov a odborníkov z priemyslu v oblastiach Smart Industry, inovácie a riadenie priemyselných firiem, rozvoj ľudí a business development, ako aj technologické firmy, vzdelávacie, vedecké a výskumné inštitúcie s potenciálom spolupráce s priemyslom.

Čítaj viac ...

Zamestnávateľské organizácie sa spojili pre budúcnosť vedy, výskumu a inovácií

Vážení členovia Zväzu strojárskeho priemyslu SR,možno ste už zachytili informáciu, že zamestnávateľské organizácie na Slovensku sa spojili a podpísali sa pod Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja Výskumu-vývoja-inovácií v Slovenskej republike. Stanovisko spolu odovzdali 21. 3. 2019 Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Vzniklo z neho uznesenie Rady.

Stanovisko podporili: Asociácia priemyselných zväzov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Francúzsko-slovenská obchodná komora, IT Asociácia Slovenska, Klub 500, Republiková únia zamestnávateľov a Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií

Obsah spoločnej iniciatívy predstavitelia zamestnávateľov prezentovali verejnosti na tlačovej konferencii 26. 3. 2019 v Bratislave v hoteli Park Inn.Čítaj viac ...