Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Aktivity

Automatizácia procesov v obrábaní

Konferencia o automatizácii procesov v obrábaní má ambíciu poskytnúť zúčastneným zástupcom výrobnych podnikov nové impulzy na zefektívnenie vlastnej výroby. O najnovšie informácie, poznatky a skúsenosti z reálnej

Čítaj viac ...

Ochrana duševného vlastníctva - BRATISLAVA 6.3.2018 10:00hod. + FOTOGALÉRIA z podujatia v Trenčíne

Zväz strojárskeho priemyslu SR spolu so Strojníckou fakultou STU v Bratislave Vás pozývajú dňa 6. marca 2018 od 10:00hod. na workshop pod názvom:


Systém ochrany duševného vlastníctva a prediagnostika v praxi podnikov

Čítaj viac ...

NOVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA MEDZI ZSP SR A OZ KOVO NA ROKY 2018-19

Dňa 6.2.2018 podpísal prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR Ing. Alexej Beljajev a predseda Odborového zväzu Kovo PhDr. Emil Machyna

Čítaj viac ...

Ochrana duševného vlastníctva - TRENČÍN 27.2.2018 13:00hod.

Zväz strojárskeho priemyslu SR spolu s Trenčianskou Univerzitou Alexandra Dubčeka Vás pozývajú dňa 27. fenruára 2018 od 13:00hod. na workshop pod názvom:

Systém ochrany duševného vlastníctva a prediagnostika v praxi podnikov

Čítaj viac ...

Inovácie do strojárskeho priemyslu prináša projekt OpenMaker

Medzinárodný projekt OpenMaker predstavuje pre slovenský strojársky priemysel jedinečnú príležitosť. Cieľom projektu je spájať výrobné firmy a inovátorov. Výrobným firmám často chýba čas, peniaze a možnosti pre inovácie. Naopak, inovátori (dizajnéri, konzultanti či inovatívne výrobné firmy) ponúkajú dobré nápady a kreatívne riešenia, no častokrát ich nemajú kde aplikovať.Využite benefity projektu a získajte kontakty aj v zahraničí

Čítaj viac ...

Slovenská kooperačná burza Bratislava“, 19. septembra 2017 a „Slovenská kooperačná burza Košice“, 30. októbra 2017.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje dve medzinárodné podujatia zo série SARIO Business Link – „Slovenská kooperačná burza Bratislava“, 19. septembra 2017 a „Slovenská kooperačná burza Košice“, 30. októbra 2017.


Slovenská kooperačná burza je najväčším medzinárodným podujatím, ktoré agentúra SARIO už tradične pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR organizuje od roku 2007. Od svojho vzniku umožnila spojiť obchodný a výrobný potenciál viac ako 1 500 firmám z 35 krajín, najmä v kľúčových sektoroch – strojárstvo, energetika informačné a telekomunikačné technológie, automobilový priemysel a naň nadväzujúce sektory.Slovenská kooperačná burza ponúka podnikateľským subjektom možnosť bilaterálnych rokovaní pripravených na mieru (podľa individuálneho plánu v jeden deň a na jednom mieste), ale aj možnosť získať nové kontakty, obchodné a investičné príležitosti. Zároveň ponúka sprievodný odborný program reflektujúci aktuálne potreby podnikateľskej sféry a trendy v priemysle, praktické rady a informácie o aktuálnych témach.

Podrobnejšie informácie o podujatí sú publikované na webovej stránke SARIO.


Čítaj viac ...

WORKSHOP „Vysielanie zamestnancov a cezhraničné zamestnávanie“

"

Čítaj viac ...

Seminár „Ako predchádzať štrajku v čase štiepenia odborov“

"Ako predchádzať štrajku v čase štiepenia odborov"
Záznam zo seminára, 13. júla 2017 v Banskej Bystrici

Seminár, ktorého sa zúčastnili zástupcovia podnikov združených v ZSP SR a ZAP SR, viedol člen Rady seniorov a bývalý hlavný vyjednávač ZSP SR a predseda Komisie práce, sociálnych vecí a BOZP APZ Ing. Juraj Borgula v spolupráci s hlavným vyjednávačom ZSP SR Ing. R. Hamerlikom a právnikom APZ J. Baričičom.

Čítaj viac ...