Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Aktivity

Asociácia priemyselných zväzov je členom tripartity

Asociácia priemyselných zväzov, vyššia zamestnávateľská organizácia, ktorá združuje zamestnávateľov v priemysle, je novým členom Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky. Dnes sa ako nový sociálny partner prvý raz zúčastnila na plenárnom zasadnutí.

Čítaj viac ...

Valné zhromaždenie Asociácie priemyselných zväzov dňa 19.6.2018 v Bratislave

Na doleuvedenom linku nájdete odkaz na článok z webu APZ, v ktorom nájdete tlačovú správu z podujatia a všetky prezentácie, ktoré odzneli na workshopovej i verejnej časti Valného zhromaždenia APZ.

Čítaj viac ...

Zhrnutie aktivít v rámci 25. MSV v Nitre

ZSP SR mal samostatný stánok v pavilóne M2. Spolu so Zväzom vystavovala členská organizácia SPINEA s.r.o. Prešov .

Čítaj viac ...

Konferencia & Výstava: DIGITÁLNA ÚDRŽBA 4.0

Cieľom tejto konferencie a výstavy, ktorú organizuje Slovenko-nemecká obchodná a priemyselná komora, je vytvoriť priestor na diskusiu medzi odborníkmi z Nemecka

Čítaj viac ...

Súťaž o "Strojársky výrobok roka 2017"

V rámci vyhlásenej súťaže o „Strojársky výrobok roka 2017“ ZSP SR ocení aj v tomto roku najlepšie výrobky medailou a diplomom.

Čítaj viac ...

Slovenská kooperačná burza Nitra 2018

Čítaj viac ...

AKO SI ZABEZPEČIŤ DOSTATOK KVALIFIKOVANEJ PRACOVNEJ SILY EŠTE TENTO ROK?

Priemyselné podniky na Slovensku dlhodobo trápi nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Na workshope našich troch zväzov /Zväzu automobilového priemyslu SR, Zväzu elektrotechnického priemyslu SR a Zväzu strojárskeho priemyslu SR/ odborníci odprezentovali zástupcom členských firiem z celého Slovenska dostupné možnosti na získanie kvalifikovaných pracovníkov.

Čítaj viac ...

Automatizácia procesov v obrábaní

Konferencia o automatizácii procesov v obrábaní má ambíciu poskytnúť zúčastneným zástupcom výrobnych podnikov nové impulzy na zefektívnenie vlastnej výroby. O najnovšie informácie, poznatky a skúsenosti z reálnej

Čítaj viac ...