Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Aktivity

Valné zhromaždenie Asociácie priemyselných zväzov 14.6.2017

14. júna 2017 sa v priestoroch hotela Sorea Regia v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie Asociácie priemyselných zväzov.

Čítaj viac ...

Zhrnutie aktivít v rámci 24. MSV v Nitre

ZSP SR mal samostatný stánok v pavilóne M4 a jeden deň ho využila na prezentáciu členská firma Atos IT Solutions and Services.

Dňa 23.5.2017 sa konalo od 11:00 hod. stretnutie Predstavenstva Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Predmetom rokovania bola príprava Valného zhromaždenia Zväzu a viceprezident Ing. Juraj Borgula ukončil svoje pôsobenie v orgánoch Zväzu.

Čítaj viac ...

Súťaž o "Strojársky výrobok roka 2016"

V rámci vyhlásenej súťaže o „Strojársky výrobok roka 2016“ ZSP SR ocení aj v tomto roku najlepšie výrobky medailou a diplomom.

Čítaj viac ...

24. Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre

24. Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre sa koná v dňoch 23.-26.5.2017 na výstavisku Agrokomplex Nitra.

Čítaj viac ...

Monitor Hospodárskej politiky 03/2017

Odborný časopis Monitor hospodárskej politiky Marec/2017
vydáva Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v BA.

Čítaj viac ...

Brožúrka strojárstvo ENG

Brožúrku o slovenskom strojárstve spracovala agentúra SARIO s úzkou odbornou spoluprácou so Zväzom strojárskeho priemyslu SR.

Čítaj viac ...

Slovenská kooperačná burza Nitra 2017

Slovenská kooperačná burza NITRA 2017 je subkontraktačné podujatie zamerané na podnikateľské subjekty, ktoré ponúkajú alebo hľadajú technológie, nástroje a riešenia ich výrobkov, služieb, vývoja a výrobných procesov, alebo obchodnej a kooperačnej činnosti v oblasti strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví.
ponúknite alebo získajte technológie, nástroje, riešenia, výrobky a služby v oblasti strojárstva

Čítaj viac ...

Rokovanie ZSP SR s Bieloruskými podnikateľmi

Stretnutie sa konalo v Bratislave dňa 30.3.2017

FOTOGALÉRIA

Čítaj viac ...