Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Darujte nám 2 %

Milí členovia ZSP SR,

ďakujeme, že ste nám zachovali svoju priazeň aj v roku 2020, ktorý už vo svojom úvode ovplyvnil a výrazne zmenil život celej spoločnosti. Obmedzenia, ktoré so sebou priniesol, pozmenili mnohé plány aj v našom zväze, a to najmä v rámci podujatí a aktivít, ktoré pre vás každoročne pripravujeme s cieľom stretnúť sa, vymeniť si informácie, poznatky, skúsenosti, nadviazať spoluprácu či obchodné partnerstvo alebo skrátka stráviť spolu príjemný čas. Veríme, že nasledujúce mesiace nám umožnia návrat k slobodnejšiemu životu a my vás budeme môcť privítať na Strojárskej konferencii SPIN či navštíviť vás priamo vo vašej spoločnosti a diskutovať s vami na témy, ktoré najviac rezonujú vo vašom regióne.

S cieľom udržať s vami kontakt a priniesť vám niečo nové, čo vám zároveň môže v súčasnej dobe pomôcť, sme začali so spoluorganizovaním bezplatných praktických webinárov pre členov, nahrávame podcasty pre podnikateľov a posilnili sme informačný legislatívny servis k aktuálnym zmenám v zákonoch či k pandemickým opatreniam.

Aj v tejto neštandardnej situácii sa ukázalo, že spolu sme silnejší. Ako člen Asociácie priemyselných zväzov sme boli pri zavádzaní opatrení pre podnikateľov či obmedzení, ktoré zasiahli a stále zasahujú do každodenného života firiem. V tejto súvislosti je našou prioritou tlmočiť a presadzovať do čo najväčšej miery podnety priamo z praxe, a teda od vás – slovenských zamestnávateľov.

Popri každodennej činnosti máme však aj veľa nových plánov. Pre rozvoj činnosti zväzu plánujeme, okrem iného, regionálne náborové stretnutia s potenciálnymi novými členmi, ale aj ďalšie posilnenie aktivít pre podporu vášho podnikania a šetrenia času či peňazí.

Veríme, že aj naďalej vnímate členstvo v našom zväze ako pridanú hodnotu pre vás a vaše podnikanie. Budeme preto veľmi vďační, ak našu činnosť podporíte svojimi 2 % z dane z príjmov.

Vopred ďakujeme!

Napriek tomu, že sme sa presťahovali na Lamačskú cestu 3/C,

Vaše 2 % prosím poukazujte na adresu zapísanú v registri, ktorá bola platným sídlom v čase registrácie:

Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Ventúrska 10

811 01 Bratislava

Údaje potrebné pre vyplnenie vyhlásenie o 2 % ZSP SR

Kliknutím sem získate údaje potrebné pre vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov na základe Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb.