Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Posun v procese kolektívneho vyjednávania s OZ KOVO reflektuje na krízu

V procese uzatvárania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2020 – 2022 medzi Zväzom strojárskeho priemyslu SR a Odborovým zväzom KOVO 10.12.2020 nastal posun. Spor sa medzi ZSP SR a OZ KOVO začal v lete, keď náš zväz odmietol podpísať zmluvu v znení, ktoré vzniklo ešte pred krízou vyvolanou ochorením COVID-19.

Náš hlavný argument v tom čase bol, že v krízovom období nie je vhodné pridávať zamestnávateľom ďalšie povinnosti. Už vtedy sme preferovali vyjednávanie na podnikovej úrovni.

Teší nás, že sprostredkovateľ pre riešenie kolektívnych sporov nám dnes dal za pravdu a navrhol alternatívy riešenia:

1. Ak odborári trvajú na znení, ktoré je výsledkom vyjedávania z februára 2020, musia počkať, kým sa ekonomická a sociálna situácia na Slovensku nevráti do stavu spred februára 2020.

2. Ak odborári chcú uzavrieť novú zmluvu, musia v nej reflektovať na aktuálnu ekonomickú a sociálnu situáciu v krajine.

O ďalšom priebehu vás budeme postupne informovať.