Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

NOVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA MEDZI ZSP SR A OZ KOVO NA ROKY 2018-19

Dňa 6.2.2018 podpísal prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR Ing. Alexej Beljajev a predseda Odborového zväzu Kovo PhDr. Emil Machyna Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa platnú od 1.2.2018 do 31.12.2019.


Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2018-19 uzavretá medzi ZSP SR a OZ KOVO