Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

24. Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre sa koná v dňoch 23.-26.5.2017 na výstavisku Agrokomplex Nitra. Každý člen ZSP SR, ktorý sa zúčastní na veľtrhu môže využiť cenové zvýhodnenie vo výške 20 % z ceny skutočne obsadenej plochy.

Infomácie o veľtrhu na webovej stránke