Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Brožúrka strojárstvo ENG

Brožúrku o slovenskom strojárstve spracovala agentúra SARIO s úzkou odbornou spoluprácou so Zväzom strojárskeho priemyslu SR.

Brožúrka o strojárstve SARIO 2017 ENG