Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Propagačný poster TRD 2019