Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Pozvánka na návštevu veľtrhu EuroBLECH 2018: V rytme digitalizácie

EuroBLECH 2018, 25. Medzinárodný veľtrh technológií pre spracovanie plechu, sa bude konať na výstavisku v nemeckom Hannoveri v dňoch 23. až do 26. októbra 2018.

EuroBLECH je celosvetovo najväčší veľtrh pre odvetvie spracovania plechu a pre návštevníkov je centrom, kde objavujú a kupujú inovatívne výrobné riešenia. V súčasnosti hrá dôležitú rolu v priemysle digitálna transformácia, čo sa odzrkadľuje v tohoročnom motte veľtrhu EuroBLECH „V rytme digitalizácie“. Približne 1550 vystavovateľov prezentuje na svojich stánkoch nespočetné množstvo živých prezentácií, čo umožňuje návštevníkom zažiť v akcii stroje a systémy zo všetkých oblastí opracovania plechu.

Profil veľtrhu EuroBLECH pozostáva z 15 oblastí a pokrýva tak kompletný technologický reťazec spracovania plechu: plech, polotovary a hotové výrobky, manipulácia, separácia, tvárnenie, flexibilné spracovanie plechu, spracovanie trubiek/profilov, spájanie, zváranie, aditívna výroba, povrchovoá úprava, spracovanie hybridných konštrukcií, nástroje, riadenie kvality, systémy CAD/CAM/CIM, vybavenie tovární a skladov, ako aj výskum a vývoj.

Vstupenky na EuroBLECH 2018 v predpredaji:

HANOME, s.r.o. – výhradný partner EuroBlech 2018 pre SR

E-mail: hanome@hanome.sk

Tel.: 0903 411 107

Kontakt: Ida Špányiová