Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

AKO SI ZABEZPEČIŤ DOSTATOK KVALIFIKOVANEJ PRACOVNEJ SILY EŠTE TENTO ROK?

Priemyselné podniky na Slovensku dlhodobo trápi nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Na workshope našich troch zväzov /Zväzu automobilového priemyslu SR, Zväzu elektrotechnického priemyslu SR a Zväzu strojárskeho priemyslu SR/ odborníci odprezentovali zástupcom členských firiem z celého Slovenska dostupné možnosti na získanie kvalifikovaných pracovníkov.

Program pracovného stretnutia v Gbeľanoch bol rozdelený na tri hlavné témy: získavanie pracovníkov prostredníctvom duálneho vzdelávania, možnosti zabezpečenia cielených sektorových rekvalifikácií a dovoz pracovnej sily z tzv. tretích krajín.

Viac informácií a závery z workshopu

FOTOGALÉRIA