Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Inovácie do strojárskeho priemyslu prináša projekt OpenMaker

Medzinárodný projekt OpenMaker predstavuje pre slovenský strojársky priemysel jedinečnú príležitosť. Cieľom projektu je spájať výrobné firmy a inovátorov. Výrobným firmám často chýba čas, peniaze a možnosti pre inovácie. Naopak, inovátori (dizajnéri, konzultanti či inovatívne výrobné firmy) ponúkajú dobré nápady a kreatívne riešenia, no častokrát ich nemajú kde aplikovať.

Využite benefity projektu a získajte kontakty aj v zahraničí
Spolupráca výrobných firiem a inovátorov prináša celý rad výhod pre obe strany. Zapojením sa do projektu môžu strojárske firmy zadarmo získať nové inovatívne nápady a riešenia či objaviť zaujímavé talenty pre dlhodobú spoluprácu. OpenMaker im pomôže zrealizovať dlho plánovaný vlastný inovačný projekt a spropagovať svoju výrobu. Medzinárodný aspekt projektu ponúka jedinečnú príležitosť nadviazať nové kontakty v Taliansku, Španielsku či vo Veľkej Británii.

Podpora 20 000 eur
Navyše, spoločné projekty strojárskych firiem a inovátorov môžu získať finančnú podporu v súťaži projektu OpenMaker. Súťaž, vďaka ktorej môže päť inovačných projektov realizovaných na Slovensku získať podporu po 20 000 eur, bude vyhlásená v polovici septembra 2017. Partnerstvo výrobnej firmy a inovátora bude môcť vďaka tejto podpore deväť mesiacov spolupracovať na inovácií produktu, procesu či biznis modelu.

Atraktívne podujatia
Projekt OpenMaker prináša na Slovensko aj celé spektrum atraktívnych podujatí. Pozývame vás na zaujímavé workshopy zadarmo:
• Kreatívne myslieť – sám aj spolu (6.9.2017 v Bratislave)
• Rozšírená realita vo výrobe (12.9.2017 v Bratislave)
• Matchmaking workshop v Bratislave (18.9.2017 v Bratislave)
• Matchmaking workshop v Banskej Bystrici (26.9.2017 v Banskej Bystrici)

Pre viac informácií navštívte stránku projektu alebo sledujte Facebook stránku projektu, alebo sa môžete priamo obrátiť na projektového manažéra Ľubomíra Billého.

Viac informácií o projekte môžete nájsť aj v brožúre.