Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Reakcia zväzu na nepodpísanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Situáciu okolo kolektívneho vyjednávania v strojárskom priemysle nie je potrebné vnímať dramaticky. Sociálny dialóg na podnikovej úrovni funguje bez problémov. Práve vďaka korektným vzťahom a súdržnosti medzi zamestnancami a zamestnávateľmi mnohé firmy zvládli posledné náročné mesiace po zdravotnej aj ekonomickej stránke.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v strojárskom priemysle bola vyjednaná začiatkom roka 2020, a teda pred vypuknutím koronakrízy. „V aktuálnej nestabilnej situácii, keď mnohé fabriky vyrábajú na menej než 50 %, a keď nevieme odhadnúť, ako sa situácia bude vyvíjať ďalej, sme požiadali OZ KOVO, aby rokovania pokračovali v septembri 2020. Nakoľko aj štát upravuje Zákonník práce a zavádza mnohé záchranné opatrenia na udržanie zamestnanosti, považujeme za riskantné plošne rozšíriť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa vyjednanú za úplne iných ekonomických i spoločenských podmienok,“ uviedol Andrej Lasz, zastupujúci generálny sekretár Zväzu strojárskeho priemyslu SR.

Dnes firmy zvažujú každý krok, aby udržali výrobu, pracovné miesta a ostali konkurencieschopné na medzinárodných trhoch. Individuálne zvážiť situáciu v každej jednej firme považujeme za základ úspechu kolektívneho vyjednávania v súčasných podmienkach. Preto navrhujeme, aby sme sa k vyjednávaniu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vrátili v septembri, keď bude aspoň o niečo jasnejšia situácia na medzinárodných trhoch.