Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Slovenská kooperačná burza NITRA 2017 je subkontraktačné podujatie zamerané na podnikateľské subjekty, ktoré ponúkajú alebo hľadajú technológie, nástroje a riešenia ich výrobkov, služieb, vývoja a výrobných procesov, alebo obchodnej a kooperačnej činnosti v oblasti strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví. ponúknite alebo získajte technológie, nástroje, riešenia, výrobky a služby v oblasti strojárstva prezentujte vaše inovatívne nápady v oblasti strojárskej výroby a pritiahnite pozornosť možných partnerov na spoluprácu zoznámte sa s perspektívnymi partnermi v rámci jedného dňa, znížite množstvo času a financií na hľadanie nových partnerov zapojte sa do diskusie o trendoch a potrebách strojárstva

Rokovací jazyk: anglický, slovenský

WEBOVÁ STRÁNKA PODUJATIA+REGISTRÁCIA

INFORMATION ABOUT MATCHMAKING FAIR 2017 IN ENGLISH+REGISTRATION