Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Zväz automobilového priemyslu SR pripravuje workshop na tému Vysielanie zamestnancov a cezhraničné zamestnávanie, ktorý sa uskutoční dňa 26.9.2017 od 9:00 hod. do 15:00 hod. v Club Penati, Agátová 33, Bratislava.

Svoju účasť, prosím, potvrďte registráciou cez formulár v termíne do 20.9.2017.

POZVÁNKA