Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

O ZVÄZE

 • 10. júla 1990 sa konala za účasti 23 zakladajúcich členských organizácií v ZTS š.p. Dubnica nad Váhom ustanovujúca schôdza Odvetvového zväzu strojárstva (OZS), ktorý bol súčasťou Zväzu priemyslu SR.
 • 24. apríla 1991 zaregistrovanie Zväzu strojárskeho priemyslu SR (ZSP SR), ako samostatnej právnickej osoby, ktorá nahradila OZS na Ministerstve vnútra SR.
 • 31. decembra 1991 ukončenie individuálneho členstva vo Zväze priemyslu SR
 • 1. januára 1992 Schválenie žiadosti o kolektívne členstvo v AZZZ SR.
 • V roku 1993 sa Zväz podieľal na vypracovaní „Téz hospodárskej politiky SR na rok 1993“.
 • V roku 1994 vznikol projekt a bola vyhlásená súťaž o "Najlepší strojársky výrobok roka". Vyhlásenie výsledkov a udelenie medailí sa uskutočnilo na II. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre. Zväz strojárskeho priemyslu SR sa stal spoluorganizátorom tohto podujatia.
 • V roku 1994 sa prehĺbil aj rozvoj spolupráce s SOPK na základe "Dohody o spolupráci“, kde sa ZSP SR zaviazal vykonávať v niektorých oblastiach činnosť "Odbornej sekcie pre strojárstvo".
 • V priebehu roka 1995 Zväz strojárskeho priemyslu SR aktívne pracoval na príprave materiálov „Priemyselná politika“ a „Stav a perspektívy strojárskej výroby v Slovenskej republike".
 • V roku 1999 sa vytvorilo Združenie priemyselných zväzov SR (ZPZ SR) ako organizácia s právnou subjektivitou, ktorá bude zastupovať a reprezentovať záujmy priemyslu na vrcholovej úrovni. Medzi zakladateľov okrem ZSP SR patrilo ďalších 16 priemyselných Zväzov.
 • Koncom marca 2003 bola na ustanovujúcom sneme novozaložená organizácia s názvom „Republiková únia zamestnávateľov“ (RÚZ), ktorá mala reprezentovať záujmy Zväzu v Tripartite. Členom tejto organizácie sa stal ZPZ SR, v ktorej je aj ZSP SR spolu s ďalšími priemyselnými zväzmi a inými zväzmi.
 • V roku 2011 vytvorenie neformálneho zoskupenia A4 štyroch priemyselných Zväzov (ZSP SR, ZHŤPG, SEA, ZAP SR) a v priebehu roka 2012 rozšírenie o piateho člena na A5 (ZSPS).
 • V roku 2013 vytvorenie Priemyselnej bipartity.
 • V roku 2016 vznik členstva v Asociácií priemyselných zväzov.
 • V roku 2021 premenovanie Asociácie priemyselných zväzov (APZ) na Asociáciu priemyselných zväzov a dopravy (APZD).