Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Orgány

Predstavenstvo Dozorná rada Výkonný výbor Generálny sekretár Sekretariát Rada seniorov

Dozorná rada

goga
Ing. Marián Goga, PhD.

predseda Dozornej rady


ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27
018 41 Dubnica nad Váhom
T: +421 42 2855 100

E: marian.goga@zvsholding.sk
mcagala
Bc. Marek Cagala

člen Dozornej rady


SSI Schäfer Systems International s.r.o., organizačná zložka
Nitrianska 1835/1
Piešťany 921 01
T: +421 901 714 045
E: 'marek.cagala@ssi-schaefer.com'
chudej
Ing. Jozef Chudej

člen Dozornej rady


Reca Slovensko s.r.o.
Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava
T: +421 2 4445 5916
F: +421 2 4445 5900
E: jozef.chudej@reca.sk

rod
JUDr. Roman Rod, MBA

člen Dozornej rady


WERTHEIM Kovo, s.r.o.
Kračanská cesta 49
929 01 Dunajská Streda
T: +421 31 5900 055

E: r.rod@wertheim.sk

simancik
Dr. Ing. František Simančík

člen Dozornej rady

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Dúbravská cesta 9/6319
845 13 Bratislava
T: +421 2 3240 1026
E: ummssima@savba.sk