Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Orgány

Predstavenstvo Dozorná rada Výkonný výbor Generálny sekretár Sekretariát Rada seniorov

Predstavenstvo

beljajev
Ing. Alexej Beljajev

prezident


TATRAVAGÓNKA a.s.
Štefánikova 887/53
058 01 Poprad
T:
E: zspsr@zspsr.sk
E: beljajev@tatravagonka.sk
francl
Ing. Ľudovít Francl, PhD.

viceprezident

thyssenkrupp rothe erde Slovakia a.s.
Robotnícka
017 01 Považská Bystrica
T: +421 42 4371 451
F: +421 42 4326 644
E: ludovit.francl@pslas.com
slezak
Ing. Vladimír Slezák

viceprezident


Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
T: +421 2 5968 1114
F: +421 2 5968 5200
E: kontakt.sk@siemens.com
soos
Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

viceprezident

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Nám. Slobody 17
812 31 Bratislava
T: +421 2 5729 6180
F: +421 2 5249 7809
E: lubomir.soos@stuba.sk

fedor
Ing. Miroslav Fedor

člen predstavenstva


HERN s.r.o.
Kliňanská cesta 564
029 01 Námestovo
T: +421 43 5522 614
F: +421 43 5522 679
E: mfedor@polleo.sk
duchovic
Mgr. Peter Duchovič

člen predstavenstva


OMNIA KLF, a.s.
Kukučínova 2734
024 01 Kysucké Nové Mesto
T: +421 915 786 861

E: duchovic@omniaklf.sk
jezny
Ing. Jaromír Jezný, PhD.

člen predstavenstva


ZTS VVÚ KOŠICE a.s.
Južná trieda 95
041 24 Košice
T: +421 905 903 132
F: +421 55 6834 217
E: jaromir.jezny@ztsvvu.eu
plsko
Ing. Ľubomír Plško

člen predstavenstva

KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť
K výstavisku 13
912 50 Trenčín
T: +421 32 7404 448
F: +421 32 7430 318
E: plskol@kotaind.sk
saga
Prof. Dr. Ing. Milan Sága

člen predstavenstva

Žilinská univerzita Strojnícka fakulta
Univerzitná 1
010 26 Žilina
T: +421 41 5132 500
F: +421 41 5652 940
E: milan.saga@fstroj.uniza.sk

straka
Ing. Tibor Straka

člen predstavenstva


Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky
Hurbanova 42
911 01 Trenčín
T: +421 32 6421 259
E: info@zbop.sk

sedivy
Ing. Jaroslav Šedivý

člen predstavenstva


Danfoss Power Solutions a.s.
Kukučínova 2148-84
017 01 Považská Bystrica
T: +421 42 4301 101
F: +421 42 4301 203
E: jsedivy@danfoss.com
strbian
Ing. Peter Štrbian

člen predstavenstva


STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.
Hlavná 1
058 01 Poprad
T: +421 52 7127 220
F: +421 52 7883 047
E: peter.strbian@stiebel-eltron.sk


vasilisin
Ing. Dušan Vasilišin

člen predstavenstva


SPINEA s.r.o.
Ku Magašu 702/3
080 01 Haniska
T: +421 51 7700 155
F: +421 51 7700 154
E: dusan.vasilisin@spinea.sk