Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Orgány

Predstavenstvo Dozorná rada Výkonný výbor Generálny sekretár Sekretariát Rada seniorov Hlavný vyjednávač

Rada seniorov

cagala
Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc.

čestný prezident

Zväz strojárskeho priemyslu SR
Ventúrska 10
811 01 Bratislava
T: +421 2 2063 4453

E: zspsr@zspsr.sk

alberty
Ing. František Alberty

člen Rady seniorov


E: alberty.frantisek@gmail.com

borgula
Ing. Juraj Borgula

člen Rady seniorov

WIBO-SWISS, a.s.
Partizánska 2
811 03 Bratislava
T: +421 2 5441 0383
F: +421 2 5441 0211
E: instore@wibo-swiss.sk

kopcok
Ing. Milan Kopčok

člen Rady seniorov


E: mkopcok@azet.sk

krajcik
Ing. Pavel Krajčík

člen Rady seniorov

TermoConsult s.r.o.
Podunajská 56A
821 07 Bratislava
T: +421 2 5564 2134

E: tconsult@tconsult.sk

alberty
Ing. Miloš Kraus

člen Rady seniorov


E: mlskrs56@gmail.com

lampert
Ing. Vojtech Lampert

člen Rady seniorov

World Consult, a.s.
Sumbalova 3
841 04 Bratislava
T: +421 2 6544 1131
F: +421 2 6544 1134
E: lampert@worldconsult.sk

magvasi
h.prof. doc. Ing. Peter Magvaši, PhD.

člen Rady seniorov

E: peter.magvasi@ceit-europe.com

rod
JUDr. Ing. Ivan Rod

člen Rady seniorovWertheim, s.r.o.
Kračanská cesta 49
929 01 Dunajská Streda
T: +421 31 6473 718
F: +421 31 6475 689
E: i.rod@wertheim.sk

toth
Dr.h.c. doc. Ing. Július Tóth, PhD.

člen Rady seniorovTalio, s.r.o.
Trnavská č. 100
040 11 Košice
T: +421 55 6430 208
F: +421 55 6430 208
E: julot@centrum.sk

uhrik
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, CSc.

člen Rady seniorov

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
čestný prezident
Bojnická 3
831 04 Bratislava
T: +421 2 4364 2235-6

E: sekretariat@zapsr.sk