Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Orgány

Predstavenstvo Dozorná rada Výkonný výbor Generálny sekretár Sekretariát Rada seniorov Hlavný vyjednávač

Sekretariát

janac
Ing. Ivan Janáč

riaditeľ sekretariátu

Zväz strojárskeho priemyslu SR
Ventúrska 10
811 01 Bratislava
T: +421 2 2063 4452

E: ivan.janac@zspsr.sk

rackova
Monika Račková

asistentka

Zväz strojárskeho priemyslu SR
Ventúrska 10
811 01 Bratislava
T: +421 2 2063 4453
E: zspsr@zspsr.sk
E: monika.rackova@zspsr.sk