Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Orgány

Predstavenstvo Dozorná rada Výkonný výbor Generálny sekretár Sekretariát Rada seniorov Hlavný vyjednávač

Výkonný výbor

beljajev
Ing. Alexej Beljajev

prezident


TATRAVAGÓNKA a.s.
Štefánikova 887/53
058 01 Poprad
T: +421 2 2063 4453
E: zspsr@zspsr.sk
E: beljajev@tatravagonka.sk

slezak
Ing. Vladimír Slezák

viceprezident


Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
T: +421 2 5968 1114
F: +421 2 5968 5200
E: kontakt.sk@siemens.com

soos
Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

viceprezident

Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Nám. Slobody 17
812 31 Bratislava
T: +421 2 5729 6180
F: +421 2 5249 7809
E: lubomir.soos@stuba.sk

krizan
Mgr. Michal Križan

generálny sekretár


Zväz strojárskeho priemyslu SR
Ventúrska 10
811 01 Bratislava
T: +421 2 2063 4451

E: michal.krizan@zspsr.sk

hamerlik
Ing. Richárd Hamerlik

hlavný vyjednávač

Zväz strojárskeho priemyslu SR
Ventúrska 10
811 01 Bratislava
T: +421 2 2063 4453
E: ps.ricsi@gmail.com