ZSP SR

Galéria

AKO SI ZABEZPEČIŤ DOSTATOK KVALIFIKOVANEJ PRACOVNEJ SILY EŠTE TENTO ROK? (Workshop 19.4.2018 Gbeľany)

Odborná prednáška "Systém ochrany duševného vlastníctva a prediagnostika v praxi podnikov" dňa 27.2.2018 v Trenčíne