Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Podmienky členstva

Vzdelávacie inštitúcie, ústavy, štátne organizácie 300,-EUR
Pridružený člen 500,-EUR
Iné Zväzy, združenia, asociácie a komory 1660,-EUR
do 50 zamestnancov 500,-EUR
od 51 do 100 zamestnancov 1000,-EUR
od 101 do 200 zamestnancov 2000,-EUR
od 201 do 300 zamestnancov 3000,-EUR
od 301 do 400 zamestnancov 4000,-EUR
od 401 do 500 zamestnancov 5000,-EUR
nad 501 zamestnancov 5500,-EUR+500,-EUR za každých ukončených 100 zamestnancov
maximálne členské 10000,-EUR

V zmysle § 19 ods. 3 bod n) Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, je členský príspevok daňovým výdavkom.