Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Podmienky členstva

Vzdelávacie inštitúcie, ústavy, štátne organizácie 300,-EUR
Iné Zväzy, združenia, asociácie a komory 1660,-EUR
do 50 zamestnancov 600,-EUR
od 51 do 100 zamestnancov 1100,-EUR
od 101 do 200 zamestnancov 2200,-EUR
od 201 do 300 zamestnancov 3300,-EUR
od 301 do 400 zamestnancov 4400,-EUR
od 401 do 500 zamestnancov 5500,-EUR
nad 501 zamestnancov 6000,-EUR + 5,-EUR za každého zamestnanca nad 500
maximálne členské 15000,-EUR

V zmysle § 19 ods. 3 bod n) Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, je členský príspevok daňovým výdavkom.