Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Zoznam členov

A Á B C Č D Ď E É F G H I Í J K L Ľ M N Ň O Ó P Q R S Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž

A

AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR

agrion@agrion.sk
http://www.agrion.sk

Popis činnosti

AGRION združuje tak domácich výrobcov poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej techniky ako aj predajcov tejto techniky, zastupujúcich zahraničné výrobné firmy, a firmy dodávajúce pôdohospodárskym podnikateľským subjektom pôsobiacim na pôde a v službách náhradné diely k strojom a zariadeniam a ďalší potrebný doplnkový tovar. Hlavným poslaním Združenia AGRION je účinne podporovať členské organizácie ... viac


agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

msv@agrokomplex.sk
http://www.agrokomplex.sk

Popis činnosti

Organizovanie výstav a veľtrhov
realizácia výstavných stánkov, múzejnícka činnosť


Popis činnosti

Prenájom priestorov:
- výrobné haly
- skladové priestory
- kancelárske priestory
- ubytovacie priestory

Ponuka služieb spojených s prenájmom nehnuteľností:
- strážna služba
- obsluha železničnej vlečky
- oprava a údržba strojov, prístrojov a zariadení
- manipulačné a logistické činnosti
- upratovacie služby


Asociácia personálnych agentúr Slovenska

tajomnik@1apas.sk
http://www.1apas.sk

Popis činnosti

Združenie právnických osôb, personálna a poradenská činnosť na trhu práce


Atos IT Solutions and Services s.r.o.

recepcia-sk.it-solutions@atos.net
http://sk.atos.net

Popis činnosti

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- organizovanie kurzov, školení a seminárov

Počítačové služby
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe ... viac


Automobilový klaster Slovensko

autoklaster@autoklaster.sk
http://www.autoklaster.sk

Popis činnosti

Automobilový klaster Slovensko vznikol v roku 2007 ako koncentrované zoskupenie nezávislých, regionálne prepojených firiem a pridružených inštitúcií s potenciálom zvyšovania ich konkurencie-schopnosti. Naším hlavným cieľom je vybudovanie vysoko prestížnej a modernej základne pre automobilový priemysel na Slovensku do roku 2012, pripravenej nielen z hľadiska zvyšovania kvality ľudských zdrojov, ale ... viac


Ayming Slovensko s.r.o.

kontaktsk@ayming.com
http://www.ayming.sk

Popis činnosti

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov


Á

B

BIATEC LASER TECHNOLOGY s.r.o.

info@biateclaser.sk
http://www.biateclaser.sk

Popis činnosti

Výroba laserových strojov a zariadení
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied


Bystronic Czech Republic s.r.o.

info.cz@bystronic.com
http://www.bystronic.cz

Popis činnosti

Predaj a servis strojov:
- rezanie laserom a vodným lúčom
- ohraňocavcie lisy


C

Popis činnosti

závod Košice
Obrábanie kovov
Ohraňovanie plechov
CNC Pálenie laserom
CNC vysekávanie, dierovanie

závod ZEST Michalovce
Obrábanie kovov
Tepelné spracovanie
Zámočnícka výroba
Renovácia, povrchová úprava
Čerpacie stanice PHM
Strojové zveráky


Popis činnosti

Certifikačné, poradenské a školiace služby
71200 Technické testovanie a analýzy


Č

D

Popis činnosti

- Výskum a vývoj v odbore vlastných výrobkov ako aj servis
- Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- Sprostredkovanie obchodu
- Výroba axiálnych piestových hydrostatických čerpadiel
a motorov
- Výroba hydraulických súčiastok


Popis činnosti

DMD GROUP, a.s. je hlavnou kapitálovou a finančnou spoločnosťou v rámci skupiny podnikov DMD. DMD GROUP, a.s. je významným akcionárom v strojárskych podnikoch na Slovensku.

Nosné oblasti podnikania DMD GROUP, a.s.
• Navrhovanie, vývoj, skúšky a výroba špeciálnej techniky
• Výroba skupín a podskupín pre automobilový priemysel, stavebné a lesné stroje, komponenty a špeciálne náradie pre strojársky ... viac


Ď

E

Ekonomická univerzita v Bratislave

sekrrek@euba.sk
http://www.euba.sk

Popis činnosti

terciárne vzdelávanie
verejnoprávna inštitúcia


É

F

G

H

Popis činnosti

Výroba a predaj tvárniacich strojov


Popis činnosti

Časti poľnohospodárskych traktorov
Časti strojov na ťažké zemné mechanizmy
Časti a súčasti manipulačných vozíkov
Časti žacích a mlátiacich strojov
Montážna plošina a jej súčasti


I

INEKON SYSTEMS (SK) s.r.o.

Area manager pre SR
milan.lesanek@inekon.cz
http://www.inekon-systems.com

Popis činnosti

Spoločnosť INEKON SYSTEMS (SK) s.r.o. je 100% dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti INEKON SYSTEMS s.r.o. a poskytuje komplexnú podporu manažérskeho riadenia a plánovania. Naše služby sú zamerané na zvyšovanie podnikovej výkonnosti firiem a podporu Business Intelligence a sú určené generálnym, finančným a obchodným řediteľom a vedúcim controllingu a útvarov IT. Prostredníctvom vysoko sofistikovaného ... viac


Popis činnosti

Komplexné služby v automatizácii a riadení priemyselných procesov.
Návrh a vývoj, inštalácia a servis riadiacich, komunikačných a infomačných systémov.
Projektovanie, výroba a montáž tepelných zariadení.
Nákup a predaj zariadení pre strojárstvo a energetiku.


Í

J

Popis činnosti

Kovovýroba
Vývoj a výroba ohraňovacích lisov
Transportná technika
Zákazková výroba


K

Popis činnosti

Výroba tovaru z plastov, výroba strojov a zariadení (mechanické časti)


KONŠTRUKTA - TireTech, a.s.

batorova@kotaind.sk
www.konstrukta.sk

Popis činnosti


KONŠTRUKTA-Industry, akciová spoločnosť

plskol@kotaind.sk
http://www.kotaind.sk

Popis činnosti

Zariadenia pre gumárenský priemysel, dopravníky
Špeciálne nadstavby na kolesové a pásové podvozky
Zariadenia pre gumárenský priemysel - Stroje na vytláčanie
Zariadenia pre gumárenský priemysel - Rezacie stroje
Zariadenie pre výrobu a spracovanie priemyselných trhavín - Stroje na zmiešavanie, miesenie, homogenizovanie
Formy pre zlievarne
Rôzne druhy odliatkov
Zariadenie pre výrobu a spracovanie ... viac


KROMBERG & Schubert s.r.o.

kssk@kroschu.com
http://www.kroschu.com

Popis činnosti

Výroba káblových zväzkov pre automobilový priemysel
Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá


KYBERNETIKA, s.r.o., Košice

info@kybernetika.sk
http://www.kybernetika.sk

Popis činnosti

Realizácia výrobných, informačných, riadiacich a komunikačných systémov


L

Ľ

M

Popis činnosti

Veľkoobchod s náradím, nástrojmi a strojmi
Obrábanie otvorov
Zhotovovanie závitov
Frézovanie
Sústruženie
Obrábanie s VRD
Meranie dĺžok, priemerov, tvarov a polohy
Upínanie nástrojov a súčastí
Delenie materiálu
Vyvrtávanie
Brúsenie


MSM Martin, s.r.o.

secretary@msm.sk
http://www.msm.sk

Popis činnosti

Vývoj a výroba jednoúčelových zariadení
Prípravky a formy
Manipulačné zariadenia
Medzioperačná doprava
Kontrolné a meracie zaradenia
Výroba zváraných dielov a konštrukcií


N

Ň

O

Popis činnosti

Už takmer 60 rokov vyvíjajú jednotlivé spoločnosti skupiny OMNIA KLF veľké úsilie v oblastiach ako uspokojovanie potrieb zákazníkov, inovácie, riadenie kvality či ochrana životného prostredia. V roku 2008 vyprodukovalo viac ako 450 zamestnancov skupiny obrat vo výške takmer 1,3 mld. Sk (43 mil. EUR). Industriálna časť OMNIA KLF GROUP je v súčasnosti tvorená tromi prevádzkami: OMNIA KLF, a.s., KLF – ... viac


Popis činnosti

Výroba kyslíkových a dusíkových generátorov, plniacich staníc a kontajnerových jednotiek.


Ó

P

Popis činnosti

- Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
- Inžinierska činnosť a konštrukčná činnosť v strojárstve
- Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
- Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
- Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok


Popis činnosti

Výroba a montáž oceľových konštrukcií

Sériová výroba
- Výroba vagónových podskupín
- Výroba oceľových konštrukcií


Popis činnosti

Jednoradové a dvojradové kuželíkové ložiská od priemeru otvoru d 60 mm
Štvorradové kuželíkové ložiská od priemeru otvoru d 160 mm
Valčekové ložiská od priemeru otvoru d 170 mm
Dvojradové súdkové ložiská od priemeru otvoru d 160 mm
Axiálne guľkové, valčekové a kuželíkové ložiská,
Špeciálne veľkorozmerové ložiská „otoče“ do vonkajšieho priemeru D 3 500 mm
Špeciálne veľkorozmerové ložiská so skríženými ... viac


Q

R

Reca Slovensko s.r.o.

tomas.halmo@reca.sk
http://www.reca.sk

Popis činnosti

Obchodná činnosť


Popis činnosti

Lamelové výmenníky tepla


S

SASI (Slovenská asociácia strojných inžinierov)

lubomir.soos@stuba.sk

Popis činnosti

SASI je výberová, nezávislá, samosprávna stavovská organizácia občanov, ktorí dosiahli vysokoškolskú kvalifikáciu. V spolupráci s univerzitami, vysokými školami a inými organizáciami sa podieľa na celoživotnom vzdelávaní a organizuje semináre, sympóziá a konferencie.


Popis činnosti

- Výroba bytových, domových a priemyselných vodomerov, meračov tepla a skúšobných zariadení
- Montáž, servis, opravy a poradenská činnosť


Popis činnosti

Predmet činnosti:
- výroba elektrických prístrojov vysokého a nízkeho napätia

- výroba strojárskych výrokov a dielcov

- výroba kovových foriem, nástrojov a náradia


Popis činnosti

Predaj, projektovanie, servis a ďalšie služby v oblastiach priemyslu, energetiky, zdravotníctva, miest a infraštruktúry


SOVA Digital a.s.

info@sova.sk
http://www.sova.sk

Popis činnosti

CAD/CAM systémy pre strojárstvo
Konštrukcia a vývoj
Inžinierske služby
Poradenstvo


Popis činnosti

Ložiskové reduktory


SSI Schäfer Systems International s.r.o., organizačná zložka

sales.praha@ssi-schaefer.com
http://www.ssi-schaefer.cz

Popis činnosti

Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
Výroba ostatných elektrických zariadení


Stredná odborná škola - Nové Mesto nad Váhom

sekretariat@prvasosnmnv.sk
http://www.prvasosnmnv.sk

Popis činnosti

SŠ odborné vzdelávanie


Stredná odborná škola strojnícka - Kysucké Nové Mesto

souknm@za.psg.sk
http://www.souknm.sk

Popis činnosti

Rekvalifikácie občanov na profesie podľa študijných a učebných odborov a podľa požiadaviek úradov práce

Činnosti, ktoré sú upravené a povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a na základe živnostenského oprávnenia


Stredná odborná škola strojnícka - Považská Bystrica

sekretariat@sosjpb.sk
http://www.sosjpb.sk

Popis činnosti

Vzdelávanie


Strojnícka fakulta STU v Bratislave

lubomir.soos@stuba.sk
htttp://www.sjf.stuba.sk

Popis činnosti

VŠ vzdelávanie


Popis činnosti

Čerpadlá na betón
Omietačky
Miešačky s núteným miešaným na maltu a betón
Tlakové nádoby
Zvárané konštrukcie


STU v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

ivona.remenarova@stuba.sk
http://www.mtf.stuba.sk

Popis činnosti

Vyššie školstvo


Svaz strojírenské technologie

svaz@sst.cz
http://www.sst.cz

Popis činnosti

Výrobný program organizácií združených v SVaDST

Obrábacie a tvárniace stroje, príslušenstvo a nástroje, drevoobrábacie stroje, hydraulické prvky a elementy


Š

T

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.

strbian@tatramat.sk
http://www.tatramat.sk

Popis činnosti

Výroba a predaj elektrických ohrievačov vody
Výroba a predaj plynových ohrievačov vody
Výroba a predaj výmenníkových ohrievačov vody
Výroba a predaj solárnych ohrievačov vody


Popis činnosti

vývoj, výroba a odbyt: vozidiel koľajových pre nákladnú a osobnú dopravu a ich dielov, vozidiel jednoúčelového prevedenia, podzostáv koľajových vozidiel, neštandardných /jednoúčelových/ strojov a zariadení pre obrábanie a zváranie, vzduchotechnických zariadení, kovových prepravných prostriedkov kovových konštrukcií, blokov stavebnicových a stavebno-technických

- Nákladné vagóny na železničnú prepravu ... viac


TECH - HOLDING, s.r.o.

tech-holding@tech-holding.sk

Popis činnosti


Popis činnosti

Projekcia, výroba, dodávka, montáž a servis vzduchotechnických zariadení:
- klimatizačné jednotky
- vykurovacie jednotky JV 3, 5, 7
- klimatizácia železničných vagónov
- chladiarenské zariadenia
- ležaté zostavené klimatizačné jednotky
- vetracie zariadenia

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti klimatizácie.


Technická fakulta SPU v Nitre

dtf@uniag.sk
http://www.tf.uniag.sk

Popis činnosti

- zvýšenie kvality funkčných povrchov súčiastok
- stabilizácia optimálnych technických a ekologických parametrov strojov a zariadení
- zavádzanie systému manažérstva kvality do výrobných organizácií
- riešenie materiálovej a technologickej stránky tvorby povrchových vrstiev
- hybridné modelovanie interakčných procesov prebiehajúcich na funkčných povrchoch pri ich exploatácii z hľadiska intenzity ... viac


Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

jozef.zajac@tuke.sk
http://www.tuke.sk/fvtpo

Popis činnosti

vysokoškolské vzdelávanie
vzdelávanie a výskum


Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta

sekretariat@sjf.tuke.sk
http://www.sjf.tuke.sk

Popis činnosti

Vzdelávanie v oblasti strojárstva
Výskum v oblasti strojárstva


Popis činnosti

Trieskové obrábanie kovov (sústruženie, frézovanie, vŕtanie, presné vŕtanie, vyvŕtavanie, brúsenie na guľato a plocho)
Výroba náradia a prípravkov
Zváranie-1IG, elektróda
Spektrálna analýza materiálov
Zámočnícke a montážne práce
Konštrukcia prípravkov
Delenie materiálu, ohýbanie, elektro iskrové rezanie
Tepelné spracovanie (žíhanie, kalenie, cementovanie, ...)


Popis činnosti

Chassis
Ostatné časti prívesov a návesov
Vežové žeriavy
Ostatné časti strojov
Ostatné časti a konštrukcie z Fe
Vzduchové zásobníky
Ostatné výrobky
Letúne a ostatné lietadlá do 2000kg
Podvozky lietadiel a ich časti


Popis činnosti

Hlavný výrobný program: výroba zápustkových výkovkov

- ostatné výrobky zo železa alebo ocele kované v uzatvorenej zápustke


Ť

U

Ú

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

ummssekr@savba.sk
http://www.umms.sav.sk

Popis činnosti

Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied.


Ústav merania, Slovenská akadémia vied

umersekr@savba.sk
http://www.um.sav.sk

Popis činnosti

Základný výskum teórie merania a matematických metód spracovania nameraných údajov. Rozvoj nových metód merania, modelovania a počítačového vyhodnocovania vybraných fyzikálnych veličín, vlastností materiálov a parametrov významných v biomedicíne na základe využitia zákonitosti fyziky, matematiky a biofyziky.

Náplň výskumu spadá do oblasti technických a prírodných vied a je zameraná najmä na elektrotechniku, ... viac


V

Popis činnosti

Stroje pre tvárnenie kovu ohýbaním numericky riadené
Tvarovacie stroje na výrobu pružín a pletív
Spony plynomeru
Rovnačky a srihačky drôtu
Linky na plastovanie drôtu
Linka na výrobu okrasného pletiva
Linka na výrobu zvarovaných sietí


W

Popis činnosti

kovoobrábanie, výroba drevospracujúcich strojov, predaj a servis

Hlavný výrobný program: kovoobrábanie, trieskové obrábanie
- Ložiskové skrine a ich časti
- Dvojkotúčová uhlová píla UPK1000


Popis činnosti

výroba kovových výrobkov, kovoobrábanie a zámočnícke práce, vrátane úpravy povrchov nanášaním farieb a to pre konštrukcie pohyblivých schodov a chodníkov a zvárané konštrukcie


Popis činnosti

Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.


X

Y

Z

Popis činnosti

liatiny a oceľoliatiny

Výroba a predaj odliatkov zo sivej, tvárnej liatiny


Popis činnosti

Výroba prevodoviek


ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť

vedenie@zts-vos.sk
http://www.zts-vos.sk

Popis činnosti

Generálne opravy vŕtačiek rôznych typov a veľkostí
Generálne opravy konzolových a portálových fréz
Výroba náhradných dielov na klasické stroje, ktoré máme vo výrobnom programe
Generálne opravy klasických lisov
Generálne opravy hobľovačiek
Generálne opravy klasických sústruhov a karuselov
Generálne opravy vodorovných vyvŕtavačiek


ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

market@ztsvvu.eu
http://www.ztsvvu.eu

Popis činnosti

Strojárska a elektrotechnická výroba
Výskum a vývoj


Popis činnosti

výroba munície


ZVS IMPEX, akciová spoločnosť

marian.goga@zvsholding.sk
http://www.zvsholding.sk

Popis činnosti

Výroba tonerových náplní
Strojná výroba - ncn
Tlačiarne
Časti a súčasti tlačiarní


Ž

ŽIlinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta

dsjf@fstroj.uniza.sk
http://www.fstroj.utc.sk

Popis činnosti

Vzdelávanie, výskum a vývoj