Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Zoznam členov

A Á B C Č D Ď E É F G H I Í J K L Ľ M N Ň O Ó P Q R S Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž

A

Popis činnosti

Spoločnosť ADRIAN GROUP s. r. o. takmer 30 rokov pôsobí v oblasti energetiky. Firma sa venuje vykurovaniu, chladeniu a vetraniu veľkoobjemových priestorov. Poskytuje poradenstvo, výpočty, porovnania, návrhy realizácií, záručný a pozáručný servis, realizáciu na kľúč či financovanie. Realizácie nájdete nielen na Slovensku, ale aj v minimálne ďalších 20 krajinách sveta, ako aj v rámci rusko-hovoriacich ... viac


AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR

agrion@agrion.sk
http://www.agrion.sk

Popis činnosti

AGRION združuje tak domácich výrobcov poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej techniky ako aj predajcov tejto techniky, zastupujúcich zahraničné výrobné firmy, a firmy dodávajúce pôdohospodárskym podnikateľským subjektom pôsobiacim na pôde a v službách náhradné diely k strojom a zariadeniam a ďalší potrebný doplnkový tovar. Hlavným poslaním Združenia AGRION je účinne podporovať členské organizácie ... viac


agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

msv@agrokomplex.sk
http://www.agrokomplex.sk

Popis činnosti

Organizovanie výstav a veľtrhov
realizácia výstavných stánkov, múzejnícka činnosť


Popis činnosti

Prenájom priestorov:
- výrobné haly
- skladové priestory
- kancelárske priestory
- ubytovacie priestory

Ponuka služieb spojených s prenájmom nehnuteľností:
- strážna služba
- obsluha železničnej vlečky
- oprava a údržba strojov, prístrojov a zariadení
- manipulačné a logistické činnosti
- upratovacie služby


Á

B

Bystronic Czech Republic s.r.o.

info.cz@bystronic.com
http://www.bystronic.cz

Popis činnosti

Predaj a servis strojov:
- rezanie laserom a vodným lúčom
- ohraňocavcie lisy


C

Popis činnosti

Certifikačné, poradenské a školiace služby
71200 Technické testovanie a analýzy


Č

D

Popis činnosti

- Výskum a vývoj v odbore vlastných výrobkov ako aj servis
- Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- Sprostredkovanie obchodu
- Výroba axiálnych piestových hydrostatických čerpadiel
a motorov
- Výroba hydraulických súčiastok


Popis činnosti

DMD GROUP, a.s. je hlavnou kapitálovou a finančnou spoločnosťou v rámci skupiny podnikov DMD. DMD GROUP, a.s. je významným akcionárom v strojárskych podnikoch na Slovensku.

Nosné oblasti podnikania DMD GROUP, a.s.
• Navrhovanie, vývoj, skúšky a výroba špeciálnej techniky
• Výroba skupín a podskupín pre automobilový priemysel, stavebné a lesné stroje, komponenty a špeciálne náradie pre strojársky ... viac


Ď

E

Ekonomická univerzita v Bratislave

sekrrek@euba.sk
http://www.euba.sk

Popis činnosti

terciárne vzdelávanie
verejnoprávna inštitúcia


É

F

G

H

Popis činnosti

Výroba a predaj tvárniacich strojov


Popis činnosti

Časti poľnohospodárskych traktorov
Časti strojov na ťažké zemné mechanizmy
Časti a súčasti manipulačných vozíkov
Časti žacích a mlátiacich strojov
Montážna plošina a jej súčasti


I

Popis činnosti

Komplexné služby v automatizácii a riadení priemyselných procesov.
Návrh a vývoj, inštalácia a servis riadiacich, komunikačných a infomačných systémov.
Projektovanie, výroba a montáž tepelných zariadení.
Nákup a predaj zariadení pre strojárstvo a energetiku.


Í

J

Popis činnosti

Kovovýroba
Vývoj a výroba ohraňovacích lisov
Transportná technika
Zákazková výroba


K

KONŠTRUKTA - TireTech, a.s.

batorova@kotaind.sk
www.konstrukta.sk

Popis činnosti


KONŠTRUKTA-Industry, akciová spoločnosť

plskol@kotaind.sk
http://www.kotaind.sk

Popis činnosti

Zariadenia pre gumárenský priemysel, dopravníky
Špeciálne nadstavby na kolesové a pásové podvozky
Zariadenia pre gumárenský priemysel - Stroje na vytláčanie
Zariadenia pre gumárenský priemysel - Rezacie stroje
Zariadenie pre výrobu a spracovanie priemyselných trhavín - Stroje na zmiešavanie, miesenie, homogenizovanie
Formy pre zlievarne
Rôzne druhy odliatkov
Zariadenie pre výrobu a spracovanie ... viac


KROMBERG & Schubert s.r.o.

kssk@kroschu.com
http://www.kroschu.com

Popis činnosti

Výroba káblových zväzkov pre automobilový priemysel
Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá


KYBERNETIKA, s.r.o., Košice

info@kybernetika.sk
http://www.kybernetika.sk

Popis činnosti

Realizácia výrobných, informačných, riadiacich a komunikačných systémov


L

Ľ

M

Popis činnosti

Veľkoobchod s náradím, nástrojmi a strojmi
Obrábanie otvorov
Zhotovovanie závitov
Frézovanie
Sústruženie
Obrábanie s VRD
Meranie dĺžok, priemerov, tvarov a polohy
Upínanie nástrojov a súčastí
Delenie materiálu
Vyvrtávanie
Brúsenie


Popis činnosti

Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
- Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá


Popis činnosti

Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky.
- Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá


MSM Martin, s.r.o.

secretary@msm.sk
http://www.msm.sk

Popis činnosti

Vývoj a výroba jednoúčelových zariadení
Prípravky a formy
Manipulačné zariadenia
Medzioperačná doprava
Kontrolné a meracie zaradenia
Výroba zváraných dielov a konštrukcií


N

NOTUS-POWERSONIC s.r.o.

office@notus.sk
http://www.notus.sk

Popis činnosti

Výroba a vývoj ultrazvukových čistiacich zariadení
Navrhovanie konkrétnych riešení na základe špecifikácie od zákazníka


Ň

O

Popis činnosti

Už takmer 60 rokov vyvíjajú jednotlivé spoločnosti skupiny OMNIA KLF veľké úsilie v oblastiach ako uspokojovanie potrieb zákazníkov, inovácie, riadenie kvality či ochrana životného prostredia. V roku 2008 vyprodukovalo viac ako 450 zamestnancov skupiny obrat vo výške takmer 1,3 mld. Sk (43 mil. EUR). Industriálna časť OMNIA KLF GROUP je v súčasnosti tvorená tromi prevádzkami: OMNIA KLF, a.s., KLF – ... viac


Popis činnosti

Výroba kyslíkových a dusíkových generátorov, plniacich staníc a kontajnerových jednotiek.


Ó

P

Popis činnosti

- Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
- Inžinierska činnosť a konštrukčná činnosť v strojárstve
- Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
- Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
- Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok


Popis činnosti

Výroba a montáž oceľových konštrukcií

Sériová výroba
- Výroba vagónových podskupín
- Výroba oceľových konštrukcií


Q

R

Reca Slovensko s.r.o.

tomas.halmo@reca.sk
http://www.reca.sk

Popis činnosti

Obchodná činnosť


S

Popis činnosti

- Výroba bytových, domových a priemyselných vodomerov, meračov tepla a skúšobných zariadení
- Montáž, servis, opravy a poradenská činnosť


Popis činnosti

Predmet činnosti:
- výroba elektrických prístrojov vysokého a nízkeho napätia

- výroba strojárskych výrokov a dielcov

- výroba kovových foriem, nástrojov a náradia


Popis činnosti

Predaj, projektovanie, servis a ďalšie služby v oblastiach priemyslu, energetiky, zdravotníctva, miest a infraštruktúry


Popis činnosti

Vývoj a výroba ložiskových reduktorov


SSI Schäfer Systems International s.r.o., organizačná zložka

marek.cagala@ssi-schaefer.com
http://www.ssi-schaefer.cz

Popis činnosti

SSI Schäfer je svetovou jednotkou v oblasti logistických riešení pre skladovanie, automatizáciu a archiváciu.

Naše portfólio: policové a paletové regály, konzolové regály, spádové regály, medzipodlažné sklady, kovové i plastové prepravky, skladovacie veže, dopravníkové systémy, automatické zakladače, AGV atď.
Spoločnosť SSI Schäfer má svoje vlastné vývojové a konštrukčné centrum v Hraniciach ... viac


Popis činnosti

Výroba a predaj elektrických ohrievačov vody
Výroba a predaj plynových ohrievačov vody
Výroba a predaj výmenníkových ohrievačov vody
Výroba a predaj solárnych ohrievačov vody


Stredná odborná škola - Nové Mesto nad Váhom

sekretariat@prvasosnmnv.sk
http://www.prvasosnmnv.sk

Popis činnosti

SŠ odborné vzdelávanie


Stredná odborná škola strojnícka - Kysucké Nové Mesto

souknm@za.psg.sk
http://www.souknm.sk

Popis činnosti

Rekvalifikácie občanov na profesie podľa študijných a učebných odborov a podľa požiadaviek úradov práce

Činnosti, ktoré sú upravené a povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a na základe živnostenského oprávnenia


Stredná odborná škola strojnícka - Považská Bystrica

sekretariat@sosjpb.sk
http://www.sosjpb.sk

Popis činnosti

Vzdelávanie


Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín

sostn@sostn.sk
http://www.sostn.sk

Popis činnosti

Stredné odborné školstvo


Strojnícka fakulta STU v Bratislave

lubomir.soos@stuba.sk
htttp://www.sjf.stuba.sk

Popis činnosti

VŠ vzdelávanie


Popis činnosti

Čerpadlá na betón
Omietačky
Miešačky s núteným miešaným na maltu a betón
Tlakové nádoby
Zvárané konštrukcie


STU v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

ivona.remenarova@stuba.sk
http://www.mtf.stuba.sk

Popis činnosti

Vyššie školstvo


Svaz strojírenské technologie

svaz@sst.cz
http://www.sst.cz

Popis činnosti

Výrobný program organizácií združených v SVaDST

Obrábacie a tvárniace stroje, príslušenstvo a nástroje, drevoobrábacie stroje, hydraulické prvky a elementy


Š

T

Popis činnosti

vývoj, výroba a odbyt: vozidiel koľajových pre nákladnú a osobnú dopravu a ich dielov, vozidiel jednoúčelového prevedenia, podzostáv koľajových vozidiel, neštandardných /jednoúčelových/ strojov a zariadení pre obrábanie a zváranie, vzduchotechnických zariadení, kovových prepravných prostriedkov kovových konštrukcií, blokov stavebnicových a stavebno-technických

- Nákladné vagóny na železničnú prepravu ... viac


TECH - HOLDING, s.r.o.

tech-holding@tech-holding.sk

Popis činnosti


Popis činnosti

Projekcia, výroba, dodávka, montáž a servis vzduchotechnických zariadení:
- klimatizačné jednotky
- vykurovacie jednotky JV 3, 5, 7
- klimatizácia železničných vagónov
- chladiarenské zariadenia
- ležaté zostavené klimatizačné jednotky
- vetracie zariadenia

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti klimatizácie.


Technická fakulta SPU v Nitre

dtf@uniag.sk
http://www.tf.uniag.sk

Popis činnosti

- zvýšenie kvality funkčných povrchov súčiastok
- stabilizácia optimálnych technických a ekologických parametrov strojov a zariadení
- zavádzanie systému manažérstva kvality do výrobných organizácií
- riešenie materiálovej a technologickej stránky tvorby povrchových vrstiev
- hybridné modelovanie interakčných procesov prebiehajúcich na funkčných povrchoch pri ich exploatácii z hľadiska intenzity ... viac


Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

jozef.zajac@tuke.sk
http://www.tuke.sk/fvtpo

Popis činnosti

vysokoškolské vzdelávanie
vzdelávanie a výskum


Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta

sekretariat@sjf.tuke.sk
http://www.sjf.tuke.sk

Popis činnosti

Vzdelávanie v oblasti strojárstva
Výskum v oblasti strojárstva


thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.

emilia.lencesova@pslas.com
http://www.pslas.com

Popis činnosti

Jednoradové a dvojradové kuželíkové ložiská od priemeru otvoru d 60 mm
Štvorradové kuželíkové ložiská od priemeru otvoru d 160 mm
Valčekové ložiská od priemeru otvoru d 170 mm
Dvojradové súdkové ložiská od priemeru otvoru d 160 mm
Axiálne guľkové, valčekové a kuželíkové ložiská,
Špeciálne veľkorozmerové ložiská „otoče“ do vonkajšieho priemeru D 3 500 mm
Špeciálne veľkorozmerové ložiská so skríženými ... viac


Popis činnosti

Hlavný výrobný program: výroba zápustkových výkovkov

- ostatné výrobky zo železa alebo ocele kované v uzatvorenej zápustke


Ť

U

Ú

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

ummssekr@savba.sk
http://www.umms.sav.sk

Popis činnosti

Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied.


Ústav merania, Slovenská akadémia vied

umersekr@savba.sk
http://www.um.sav.sk

Popis činnosti

Základný výskum teórie merania a matematických metód spracovania nameraných údajov. Rozvoj nových metód merania, modelovania a počítačového vyhodnocovania vybraných fyzikálnych veličín, vlastností materiálov a parametrov významných v biomedicíne na základe využitia zákonitosti fyziky, matematiky a biofyziky.

Náplň výskumu spadá do oblasti technických a prírodných vied a je zameraná najmä na elektrotechniku, ... viac


V

Výskumný ústav zváračský

sekretariatgr@vuz.sk
http://www.vuz.sk

Popis činnosti

• výskum a vývoj v oblasti materiálového inžinierstva, zvárania, spájania a príbuzných procesov
• výkon skúšok akreditovaných laboratórií:
o laboratórium metalografických skúšok
o laboratórium chemických analýz
o laboratórium koróznych skúšok
o laboratórium mechanických skúšok
o laboratórium nedeštruktívnych skúšok, vrátane prác NDT (nedeštruktívna defektoskopia)
• numerické a fyzikálne simulácie
• vývoj ... viac


W

Popis činnosti

kovoobrábanie, výroba drevospracujúcich strojov, predaj a servis

Hlavný výrobný program: kovoobrábanie, trieskové obrábanie
- Ložiskové skrine a ich časti
- Dvojkotúčová uhlová píla UPK1000


Popis činnosti

výroba kovových výrobkov, kovoobrábanie a zámočnícke práce, vrátane úpravy povrchov nanášaním farieb a to pre konštrukcie pohyblivých schodov a chodníkov a zvárané konštrukcie


Popis činnosti

Výroba dielcov a zvarencov pre výťahové kabíny a pohyblivé schody, konštrukčné celky pre úžitkové vozidlá


X

Y

Z

ZASTROVA, a.s.


http://www.zastrova.sk/

Popis činnosti

Zastrova a. s. má dlhoročné skúsenosti s výrobou zváraných komponentov pre koľajové a cestné nákladné vozidlá, oceľových konštrukcií, kovových kontajnerov.

Je výrobcom rôznych typov návesov pre prístavy, časti vagónov, ako je kostra spodku vagóna kompletne s montážou brzdy, čelných stien pre vagóny, deliacich stien pre vagóny a rôznych iných komponentov a zváraných náhradných dielov. Je výrobcom ... viac


Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky

info@zbop.sk
http://www.zbop.sk

Popis činnosti

Činnosti profesijných členských organizácií


Popis činnosti

liatiny a oceľoliatiny

Výroba a predaj odliatkov zo sivej, tvárnej liatiny


Popis činnosti

Výroba prevodoviek


ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť

vedenie@zts-vos.sk
http://www.zts-vos.sk

Popis činnosti

Generálne opravy vŕtačiek rôznych typov a veľkostí
Generálne opravy konzolových a portálových fréz
Výroba náhradných dielov na klasické stroje, ktoré máme vo výrobnom programe
Generálne opravy klasických lisov
Generálne opravy hobľovačiek
Generálne opravy klasických sústruhov a karuselov
Generálne opravy vodorovných vyvŕtavačiek


ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

market@ztsvvu.eu
http://www.ztsvvu.eu

Popis činnosti

Strojárska a elektrotechnická výroba
Výskum a vývoj


Popis činnosti

výroba munície


ZVS IMPEX, akciová spoločnosť

marian.goga@zvsholding.sk
http://www.zvsholding.sk

Popis činnosti

Výroba tonerových náplní
Strojná výroba - ncn
Tlačiarne
Časti a súčasti tlačiarní


Ž

ŽIlinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta

dsjf@fstroj.uniza.sk
http://www.fstroj.utc.sk

Popis činnosti

Vzdelávanie, výskum a vývoj