Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Výhody členstva  • Možnosť ovplyvniť legislatívny proces a tvorbu zákonov
  • Možnosť ovplyvniť environmentálnu politiku a jej vplyv na podnikanie
  • Možnosť ovplyvniť tvorbu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
  • Možnosť aktívne spolupracovať pri riešení odborného vzdelávania pre potreby strojárskeho priemyslu
  • Reprezentácia záujmov zamestnávateľov pri bipartitných a tripartitných rokovaniach
  • Možnosť prezentácie organizácie v stánku Zväzu na veľtrhoch a výstavách
  • Možnosť využitia priestorov Zväzu v Bratislave pre menšie rokovania s obchodnými partnermi
  • Možnosť prezentácie výrobkov v reprezentačných katalógoch Zväzu
  • Stať sa členom prestížneho klubu významných manažérov
  • Odbornú pomoc pri riešení zamestnávateľských problémov