Už viac ako 30 rokov zastupujeme záujmy strojárskych firiem

Viac informácií

Naše najnovšie správy a aktuality

Zobraziť všetky aktuality

Silný partner, vždy na Vašej strane

Opora členskej základne

Odborná legislatívna podpora

Optimalizácia nákladov

Viac informácií
Silný partner, vždy na Vašej strane

Členovia ZSP SR

ACTUM Digital
ADRIAN GROUP s.r.o.
AGRION
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
ALEPTUS, s.r.o.
Bonfiglioli Slovakia s.r.o.
Bystronic Czech Republic s.r.o.
Danfoss Power Solutions, a.s.
Ekonomická univerzita v Bratislave
H.M. Transtech, s.r.o.
HERN, s.r.o.
IPECON, s.r.o.
Jastro-SK s.r.o.
Konštrukta - Industry, a.s.
KROMBERG & SCHUBERT s.r.o.
KYBERNETIKA s.r.o.
M&V SLOVAKIA, s.r.o.
M-D-J, spol. s.r.o.
Makino s.r.o.
Marelli Kechnec Slovakia s.r.o.
MSM GROUP s.r.o.
NORTHON s.r.o.
NOTUS - POWERSONIC, s.r.o.
OLEJÁRI, s.r.o.
OMNIA KLF, a.s.
OXYWISE, s.r.o.
Partneri pre Rrozvoj Firiem, o.z.
PredictiveDataScience s.r.o.
Reca Slovensko s.r.o.
Sensus Slovensko, a.s.
SEZ Krompachy, a.s.
Siemens, s.r.o.
Slovenská poľnohospodárska univerzita - Technická fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Strojnícka fakulta
SPINEA, s.r.o.
SSI Schäfer Systems International s.r.o., organizačná zložka
STIEBEL ELTRON Slovakia s.r.o.
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Stredná odborná škola Trenčín
Strojstav CM, s.r.o.
Svaz strojírenské technologie
TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s.r.o.
TATRAVAGÓNKA, a.s.
TC CONTACT spol s.r.o.
TECHKLIMA, s.r.o.
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta výrobných technológií Prešov
Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta
thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.
TRENS SK, a.s.
Treva s.r.o.
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav merania SAV, verejná výskumná inštitúcia
Výskumný ústav zváračský
WEP TRADING, a.s.
WERTHEIM Kovo, s.r.o.
ZASTROVA a.s.
Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu priemyslu SR
Žilinská univerzita v Žiline - Strojnícka fakulta
ZLH Plus, a.s.
ZTS Sabinov, a.s.
ZTS TEES VOS, a.s.
ZVS holding, a.s.
ZVS IMPEX, a.s.
Ako sa stať členom

Už viac ako 30 rokov zastupujeme záujmy strojárskych firiem

Poslaním Zväzu je reprezentovať záujmy svojich členov. Obhajujeme ich priamo na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR, a teda v pravidelnom dialógu s vládou, odborármi a ostatnými zástupcami zamestnávateľov. K našim dôležitým úlohám dlhodobo patrí podpora rozvoja slovenského strojárstva, jeho prosperity a šírenia dobrého mena. Nadväzujeme kontakty a prehlbujeme spoluprácu s partnerskými organizáciami a prispievame k združovaniu subjektov z nášho odvetvia doma i v zahraničí.

Ing. Alexej Beljajev
prezident ZSP SR

Ing. Alexej Beljajev Prezident ZSP SR

Partneri ZSP SR

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
BVV Veletrhy Brno, a.s.
Inštitút vzdelávania, poradenstva a informácie
Strojárstvo/Strojírenství