18. ročník Trenčianskeho robotického dňa

26.06.2024 13:08

18. ročník Trenčianskeho robotického dňa

 

18. ročník Trenčianskeho robotického dňa prepojil generácie za účelom propagácie vedy a techniky medzi mladými ľuďmi.

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín už po 18 krát urobila z Trenčína hlavné mesto robotiky. Žiaci základných a stredných škôl z celého Slovenska, ku ktorým sa pridali tímy stredných škôl z Koblenzu (Nemecko), Békeščaby (Maďarsko) a Sezimovho Ústí (ČR), si počas dvoch dní súťaže zmerali sily v kategóriách Follower hard, Follower easy, DoIt! a Free style.

Podľa slov riaditeľa školy Ing. Ľuboša Chochlíka nie je ideou Trenčianskeho robotického dňa len súťaženie.

"Škola si uvedomuje konzekvencie na ose základné školy – stredné školy – vysoké školy – zamestnávatelia."
Ing. Ľuboš Chochlík, riaditeľ Strednej odbornej školy v Trenčíne

 

Motivuje žiakov základných škôl k štúdiu technických odborov na stredných odborných školách. Žiakov stredných škôl vedie k štúdiu na technicky zameraných vysokých školách. Prezentuje mladých tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami pred potenciálnymi zamestnávateľmi technicky zameraných firiem. Súčasne dáva priestor žiakom ZŠ a SŠ na diskusiu s odborníkmi v technických oblastiach z radov firiem a vysokých škôl a rozvíja ich kritické myslenie a kreativitu.

V neposlednom rade žiaci získavajú skúsenosti z práce aj cudzieho jazyka v prostredí, v ktorom chce každý každému pomôcť. Najťažšiu pozíciu má súťažné porota v kategórii Free style. V nej môžu študenti odprezentovať akýkoľvek technický výrobok. Hlavným hodnotiacim kritériom nie je čas prejdenia aj keď komplikovaných dráh, ale porota musí vedieť posúdiť mieru vkladu umu tvorivosti študentov. Tento rok nás v tejto kategórii zaujalo vtipné využitie PLC v diagnostike fyzických schopností seniorov – ako ináč – formou súťaže dvoch proti sebe sediacich aktérov. Prvá časť úlohy vyhodnocuje reakčný čas na svetelný podnet. Druhá časť vyhodnocuje rodiacu sa Parkinsonovu chorobu, kde k času prejdenia 3D dráhy pripočítava za každý dotyk krúžku o dráhu 1 sekundu.  Technické výtvory neboli len ukážkou ich zručností, ale aj kreativity a originálneho myslenia mladých tvorcov.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva. Osobné záštity nad akciou opäť prevzali predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, primátor mesta Trenčín a prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR - Alexej Beljajev. Zväz strojárskeho priemyslu SR súťaž aj tento rok podporilfinančným darom.  Súťaží sa zúčastnilo 60 tímov z 27 základných a stredných škôl. Spolu sa v súťažiach predstavilo 91robotov. Možnosti uplatnenia budúcich študentov prišlo ukázať 19 firiem. Vážime si dlhoročnú účasť na akcie z radov českých vysokých škôl – Mendelova univerzita Brno, Univerzita Tomáše Bati zo Zlínu, Žilinskej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach a Prešove. 

18. ročník TRD opäť prepojil generácie za účelom propagácie vedy a techniky medzi mladými ľuďmi. Tešme sa, čo vymyslí SOŠ Trenčín v oblasti robotiky, automatizácie a AI v roku 2025. 

Zdroje: sostn.sk, skolske.sk, tsk.sk

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.