Analýza aktuálnych zmien na trhu práce

23.01.2024 15:45

Analýza aktuálnych zmien na trhu práce

Analýza aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej kríze v sektore automobilového priemyslu a strojárstva

Cieľom analýzy je priniesť komplexný pohľad na súčasnú situáciu v sektore, ovplyvnenú najmä pandémiou, vojnovou krízou na Ukrajine ako aj energetickou krízou a identifikovať tak rozsah kľúčových zmien na trhu práce, vrátane požiadaviek na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebných na výkon pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.

Automobilový a strojársky priemysel v súčasnosti prechádzajú mimoriadne dynamickým obdobím zmien. Jednou z kľúčových oblastí, v ktorej sektor vníma zmeny, je trh práce a otázka zručnosti pracovnej sily. V dôsledku pandémie a inovácií sa na trhu práce vytvorili dve výrazné skupiny ľudí – tých, ktorí stratili prácu v dôsledku pandémie a tých, ktorí riskujú stratu zamestnania v dôsledku transformácie na Industry 4.0, pokiaľ sa im nepodarí zlepšiť si svoje kompetencie.

Dokument bude slúžiť pri príprave návrhov konkrétnych legislatívnych opatrení zameraných na zmeny na trhu práce v sektore automobilového priemyslu a strojárstva v dôsledku pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy. Následne návrhy týchto opatrení budú predmetom ďalších diskusií medzi sociálnymi partnermi.

Dokumenty na stiahnutie

NázovDátumSúbor
Analýza aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej kríze v sektore automobilového priemyslu a strojárstva
Autorský kolektív APZD 2023
31.10.2023Popis obrázkapdf

Zdroj: APZD