Nadpodnikové vzdelávacie centrum – UDÁVAJTE KVALITU A SMER

23.05.2024 12:38

Nadpodnikové vzdelávacie centrum – UDÁVAJTE KVALITU A SMER

Nadpodnikové vzdelávacie centrum (NVC) je označenie definujúce status zamestnávateľa pri poskytovaní praktického vyučovania a zabezpečovaní kontinuálneho vzdelávania, ktoré spája žiakov (stredných odborných škôl), školy (pedagogických a odborných zamestnancov, majstrov odbornej výchovy) a ďalších zamestnávateľov (inštruktorov, zamestnancov). Toto označenie nie je len obyčajným prívlastkom v názve, ale predstavuje značku kvality pre zamestnávateľa. Reprezentuje konkrétny sektor hospodárstva a je tzv. „výkladnou skriňou“ alebo „vitrínou“ daného sektora.

Na Slovensku máme zatiaľ dvoch zamestnávateľov označených ako nadpodnikové vzdelávacie centrum, a to: Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. a Duálna akadémia, z.z.p.o.

 

Je to naozaj maximálny počet?

Vzhľadom na počet firiem a skutočnosť, že Slovensko je priemyselnou krajinou predpokladáme, že by túto prestíž mohol dosiahnuť značnejší počet zamestnávateľov.

 

Ak ste zamestnávateľom, ktorý

  • poskytuje najmenej tri roky praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania žiakom, ktorí majú uzatvorenú učebnú zmluvu s iným zamestnávateľom,
  • pravidelne uskutočňuje profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, odbornú prípravu inštruktorov alebo hlavných inštruktorov,
  • spolupracuje s vysokými školami pri rozvoji odborného vzdelávania a prípravy,
  • nebojí sa výziev,
  • spĺňa striktné podmienky,
  • a chce sa neustále zlepšovať…

…ste na dobrej ceste stať sa NVC. Postup ako sa stať zamestnávateľom používajúcim označenie NVC nájdete tu.

Budeme vás sprevádzať cestou, aby ste sa stali „kormidelníkom“ kvality odborného vzdelávania a prípravy vo vašom sektore a určovali smer ďalším. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na nemcova@apzd.sk.

 

Zdroj: APZD