Nové pravidlá pri cezhraničnej telepráci. Pozrite sa, čo sa mení

10.08.2023 11:30

Nové pravidlá pri cezhraničnej telepráci. Pozrite sa, čo sa mení

Ak zamestnávate ľudí, ktorí pracujú z domu v inej krajine ako sídli vaša firma, mali by ste vedieť, že od júla sa rozšírili podmienky, ktoré určujú, v ktorom štáte majú zamestnanci odvádzať odvody sociálneho zabezpečenia. Tieto zmeny sa týkajú hybridnej formy telepráce, kedy zamestnanci pracujú čiastočne z domácnosti a čiastočne na pracovisku.

 

Ministerstvo práce uzatvorilo Rámcovú dohodu o udeľovaní výnimiek v prípade cezhraničnej telepráce. Tá od 1. júla 2023 umožňuje cezhraničným zamestnancom, ktorí pracujú na diaľku formou telepráce, aby boli aj naďalej poistení v systéme sociálneho zabezpečenia v štáte sídla svojho zamestnávateľa.

 

Pri výkone telepráce v rozsahu 25 percent a viac je podľa základného pravidla určené, že zamestnanec je poistený v štáte svojho bydliska. Nová rámcová dohoda však umožňuje požiadať o výnimku z uplatňovania právnych predpisov sociálneho zabezpečenia.

 

Výnimka sa týka zamestnancov, ktorí vykonávajú teleprácu v mieste svojho bydliska v rozsahu menej ako 50 percent celkového pracovného času a ich zamestnávateľ má sídlo alebo miesto podnikania v inom signatárskom štáte. V takom prípade zamestnanec môže byť poistený v štáte podľa sídla zamestnávateľa.

 

Ako si uplatniť výnimku a všetky ostatné informácie sa dočítate na webe Asociácie priemyselných zväzov a dopravy