Podnikatelia si členstvo Slovenska v EÚ chvália, majú však aj výhrady

20.05.2024 15:32

Podnikatelia si členstvo Slovenska v EÚ chvália, majú však aj výhrady

V 20 rokoch členstva Slovenska v EÚ podnikatelia oceňujú otvorenie jednotného trhu bez obmedzení a colných taríf. Členstvo prinieslo výhody ako odstránenie ciel, zjednodušená spolupráca s partnermi a nové zdroje do ekonomiky. Napriek tomu však podnikatelia upozorňujú na rastúcu byrokraciu a zvyšovanie regulácií v EÚ.

Jedným z najväčších prínosov členstva Slovenska v EÚ je otvorenie jednotného trhu s množstvom obchodných príležitostí bez obmedzení na hraniciach a bez platenia colných taríf. Voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu či mobilita pracovníkov je veľmi dôležitý, zhodli sa zástupcovia zamestnávateľov. Podnikatelia ale upozornili aj na rastúcu byrokraciu, zvyšovanie regulácií či presadzovanie národných záujmov jednotlivých štátov únie.

"Spoločná Európa ťahá našu krajinu nahor spoločensky aj ekonomicky. Slovensko sa ako plnoprávny partner zúčastňuje rozhodovania o závažných otázkach, ktoré ovplyvňujú vývoj nielen v EÚ, ale aj na celom svete,"
hovorí Andrej Lasz.

 

Členstvo v EÚ a vstup do Schengenského priestoru zjednodušilo pohyb tovarov a služieb, prinieslo nové zdroje do ekonomiky v podobe eurofondov a zahraničných investícií a bolo impulzom pre výrazný rast ekonomiky.

Viac sa môžete dočítať v článku na Teraz.sk