Viete, ako dekarbonizovať priemysel? Posielajte svoje námety

20.05.2024 15:27

Viete, ako dekarbonizovať priemysel? Posielajte svoje námety

Ministerstvo životného prostredia SR vyzýva priemyselné subjekty zapojené do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov na predkladanie svojich námetov na nastavenie výzvy schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu.

Priemyselné podniky môžu svoje návrhy predkladať prostredníctvom e-mailu na adresu dekarbonizacia@enviro.gov.sk. Táto iniciatíva je súčasťou pripravovanej výzvy č. 2 na dekarbonizáciu priemyslu z Plánu obnovy a zvyšovania odolnosti Slovenskej republiky. 

Vzhľadom na globálny imperatív boja proti zmene klímy výzva ministerstva zdôrazňuje záväzok Slovenska znižovať emisie skleníkových plynov a prejsť na udržateľnejší priemysel bez zníženia konkurencieschopnosti. Aktívnym zapájaním priemyselných subjektov sa vláda snaží podporovať inovácie a realizovať účinné stratégie dekarbonizácie tým, že firmy priamo zapojí do ich kreovania. Ako zdôraznil minister Tomáš Taraba, s firmami chce nastaviť transformáciu na zelenú ekonomiku, ktorá bude funkčná a prinesie aj efekt pre slovenské hospodárstvo. 

Ďalšie informácie a záujemcovia o účasť na tejto transformačnej iniciatíve môžu nájsť na oficiálnej webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR