Výzva na podporu fotovoltaických elektrární a batériových systémov pre podniky

31.10.2023 14:28

Výzva na podporu fotovoltaických elektrární a batériových systémov pre podniky

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo dňa 20. októbra 2023 výzvu na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy. Cieľom výzvy je zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe. 

Výzva je otvorená do 15. januára 2024 a alokácia predstavuje 63,74 milióna eur bez DPH. Maximálna výška podpory na projekt, predmetom ktorého je výlučne nové zariadenie na výrobu elektriny z OZE, je 2,5 mil. eur. Maximálna výška podpory na projekt, predmetom ktorého je okrem nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE aj batériový systém, je 5 mil. eur.

 

Oprávnené sú nasledovné aktivity:

  • výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE
  • výstavba nového zariadenia na uskladňovanie elektriny z OZE (batériový systém)

 

Žiadateľom môže byť akýkoľvek hospodársky subjekt registrovaný v SR, nesmie byť podnikom v ťažkostiach, v exekúcii, konkurze a nesmie mať záväzky voči Finančnej správe a Sociálnej poisťovni po lehote splatnosti.

Ak potrebujete pomôcť s projektom, môžete sa obrátiť na našu partnerskú spoločnosť EOSNEBOTRA, pri tejto výzve priamo na pani Lenku Detkovú (0915 503 305, lenka.detkova@eosnebotra.sk).

 

Dokumenty na stiahnutie

NázovDátumSúbor
Výzva na podporu fotovoltaických elektrární a batériových systémov pre podniky
EOSNEBOTRA
31.10.2023Popis obrázkapdf